Oefentherapieoefentherapie_icoon

Wat doet een oefentherapeut

Oefentherapie Cesar biedt paramedische zorg op het gebied van houding en beweging. Met behulp van oefeningen op maat, die gemakkelijk in het dagelijkse leven kunnen worden toegepast, leert de cliënt anders en beter bewegen, gezonder gedrag en leefstijl. Kenmerkend is de holistische benadering. Dat wil zeggen dat de oefentherapeut niet alleen naar de klacht van de cliënt kijkt, maar probeert mens en houding in zijn/haar omgeving als geheel te benaderen. De behandeling werkt curatief en preventief: houding en beweging worden zodanig verbeterd dat klachten ook op de lange termijn wegblijven.

Wanneer oefentherapie?

Het schiet weer eens in uw rug. Nekpijn die maar terug blijft komen. Na een dag werken bent u helemaal ‘op’, terwijl u voornamelijk ‘alleen maar’ achter de computer heeft gezeten. Hoe vaak denkt u niet ‘Ach vervelend, maar het trekt wel weer weg’. Of ‘Tja, daar is toch niets aan te doen’. Wanneer u wel op zoek zou gaan naar een oplossing, dan blijkt het moeilijk om de klachten goed te duiden. Laat staan deze weg te nemen. De oefentherapeut biedt een structurele oplossing voor uw klacht

Welke klachten?

De oefentherapeut biedt hulp bij pijn in de gewrichten (bekken, knie-enkel-voet, arm-schouder-pols), klachten bij chronische aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat en houdingsafwijkingen.

Bijvoorbeeld:
– artrose
– de ziekte van Bechterew
– reumatische aandoening
– last van mijn heup, knie en/of voet
– hoofdpijn
– pijn in mijn nek, schouder(s) en/of arm(en)
– de ziekte van Parkinson
– rugpijn
– klachten aan mijn rug of schouders vanwege het werk dat ik doe
– last van stijfheid en klachten omdat ik ouder word

De oefentherapeut is specialist in het aanleren van gezond beweeggedrag. Samen met uw oefentherapeut maakt u een plan om van uw klachten af te komen en nieuwe klachten te voorkomen. Beter worden in bewegen! Daar is maar een kleine stap voor nodig. Blijf daarom niet met uw klachten zitten, maar spreek af met de oefentherapeut.

Thuiszorgtherapiethuiszorgtherapie_icoon

Opleiding thuiszorgtherapie

In 2008 heb ik de post HBO opleiding Thuiszorgtherapie gedaan op de hoge school in Utrecht. In mijn werk in de praktijk werd ik steeds vaker geconfronteerd met de ouder wordende mens, en alle problemen/beperkingen die dat bij de mensen geeft. Het werken met ouderen heb ik altijd al een leuk en interessant gebied van mijn werk gevonden waardoor ik in het verleden mijn scholingen en cursussen al hierop had afgestemd. Door de opleiding thuiszorgtherapie is mijn werk veranderd.

Wat is Thuiszorgtherapie

Veel mensen willen, met het ouder worden en bij chronische aandoeningen, zo lang mogelijk in hun eigen huis en omgeving blijven wonen. Ze willen daarbij zo onafhankelijk en zelfstandig mogelijk blijven functioneren.

Om aan deze wensen te kunnen voldoen is het belangrijk dat de zelfredzaamheid zo veel mogelijk behouden blijft en dat er een veilige woonsituatie is. Thuiszorgtherapie kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Thuiszorgtherapie wordt gegeven door fysio- of oefentherapeuten die hiervoor een aanvullende opleiding hebben gevolgd. De thuiszorgtherapeut heeft als doel om  vaker, sneller en beter betrokken te worden bij de zorg voor thuiswonende ouderen en chronisch zieken. Op deze manier kan de thuiszorgtherapeut helpen bij het handhaven van de thuissituatie, waarbij een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven wordt nagestreefd. Om de effectiviteit van de behandeling van de thuiszorgtherapeut zo optimaal mogelijk te maken is samenwerking met de mantelzorger en andere zorgverleners, zoals de medewerkers van de thuiszorg, ergotherapeut, huisarts, maatschappelijke werk, etc. nodig.

Naast verpleegkundige zorg hebben thuiswonende patiënten steeds vaker hulp nodig op het gebied van mobiliteit, evenwicht, staan en lopen. Ook is – individueel gerichte – valpreventie voor deze groep vaak heel belangrijk. Verder zijn aanpassingen in de woonomgeving en ADL- training vaker nodig om zo zelfredzaam en veilig mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Voor al deze hulpvragen kan een thuiszorgtherapeut ingeschakeld worden.

Aandachtsgebieden

Thuiszorgtherapie heeft een aantal specifieke aandachtsgebieden:

  • Als er sprake is van een kwetsbare balans in de thuissituatie: redden u en uw mantelzorger het nog alleen thuis? De therapeut in de thuiszorg kijkt samen met u en uw mantelzorger naar al uw activiteiten en ondersteunt en adviseert hierbij.
  • Voor valpreventie: bent u onlangs gevallen, bang om te vallen of wankel ter been?  De therapeut in de thuiszorg doet een valscreening (ValNet) bij u en uw omgeving , oefent met u zodat u uw zelfvertrouwen herwint, werkt met u aan uw balans en adviseert, wanneer nodig, bij de aanschaf van hulpmiddelen.
  • Bij mobiliteitsbeperkingen: heeft u moeite met dagelijkse bewegingen zoals bijvoorbeeld  het gaan zitten en weer opstaan, lopen of traplopen etc. De therapeut in de thuiszorg oefent deze vaardigheden met u en werkt samen met u aan spierversterking en een betere conditie.
  • Als mantelzorgondersteuning: wanneer de zorg te zwaar is voor uw mantelzorger. De therapeut in de thuiszorg geeft advies bij transfers, oefent de transfers  met de mantelzorger(s) en adviseert bij de aanschaf van hulpmiddelen.
  • Bij ontslag uit het ziekenhuis: ter controle van uw veiligheid, leefomgeving en mobiliteit en het bevorderen van uw zelfredzaamheid

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor thuiszorgtherapie?
U kunt contact opnemen met mij voor al uw vragen.

Wie betaalt deze vorm van therapie?
Fysiotherapie en oefentherapie in de thuiszorg valt onder dezelfde vergoeding bij de zorgverzekeraars als de reguliere fysio- en oefentherapie. Dit betekent dat u voor deze vorm van therapie meestal aanvullend verzekerd moet zijn. Als u hier verder vragen over heeft kunt u contact opnemen met mij.

Ouderentherapie/ValNetouderentherapie_icoon

Een belangrijk onderdeel van de therapie aan ouderen is valpreventie en valtraining. Hiervoor heb ik in het verleden verschillende scholingen gevolgd. In 2010 heb ik met een aantal paramedische professionals uit de eerste lijn een netwerk opgericht genaamd;

ValNet
ValNet is een samenwerkingsverband van eerstelijns  ergotherapeuten, oefentherapeuten en fysiotherapeuten in de regio Zuidoost-Brabant. Wij zijn  gespecialiseerd in ouderen en valpreventie. Het bundelen van krachten heeft geleid tot een netwerk dat garant staat voor kennis, kwaliteit en goede samenwerking.

Vallen
Met het ouder worden stijgt de kans op vallen. Ongeveer een op de drie 65-plussers valt jaarlijks minstens één keer. Dat kan nare gevolgen hebben. Het is dus erg belangrijk om valongelukken zo veel mogelijk te voorkomen.

Gevolgen
Eén op de tien ouderen die valt, houdt daar een verwonding aan over; een gebroken heup bijvoorbeeld. Maar ook mensen die bang zijn om te vallen lopen een risico. Zij worden vaak steeds minder actief, wat kan leiden tot vereenzaming.
Zowel vallen als valangst kan dus grote gevolgen hebben voor de manier waarop u uw dagelijks leven invult. Zelfstandig boodschappen doen, tuinieren of andere hobby’s uitvoeren, het zijn allemaal activiteiten die in het gedrang kunnen komen door vallen of valangst. Zijn de lichamelijke gevolgen ernstig, dan zal thuiszorg nodig zijn of misschien zelfs verhuizen naar een verzorgings- of verpleeghuis.

Oorzaken
Vallen heeft verschillende oorzaken. Soms heeft dat te maken met de persoon zelf, soms met de omgeving.
Als u al wat ouder bent, heeft u misschien last van duizeligheid, slechter zien of verminderde spierkracht. Hierdoor kunt u minder stevig op uw benen komen te staan. Ook urine-incontinentie is soms een oorzaak van vallen: snel, snel naar de wc. Gevaren in de omgeving zijn bijvoorbeeld slechte verlichting, hoge drempels, losliggende kleedjes of een te lage bank.
Hoewel niet elke val voorkomen kan worden, is het zeker mogelijk om maatregelen te treffen die het risico van vallen sterk verkleinen. Denk dus niet bij voorbaat dat er toch niets aan te doen is!

Wat kan ValNet screening u bieden?

Inzicht geven in risico
Hoe groot is het risico dat u valt en hoe kunt u vallen voorkomen? ValNet screening brengt in ongeveer 30 minuten, samen met u, uw valrisico in kaart. De screening maak inzichtelijk of u een verhoogd risico loopt om te vallen. Ook maakt de screening duidelijk welke factoren bij u een rol spelen. Denk daarbij aan mobiliteit en evenwicht, duizeligheid, medicatiegebruik, incontinentie, valangst, slecht zien, voeten en schoeisel, woonomgeving en gedrag.
Dit soort zaken worden beoordeeld aan de hand van vragen en korte testjes. Vervolgens krijgt u mondeling en schriftelijk advies over wat u zelf kunt doen om vallen te voorkomen.

Het inzicht geven in valrisico’s gebeurt in een persoonlijk gesprek. Dat vindt plaats bij mij in de praktijk of bij u thuis. Als u dit goedvindt informeer ik uw huisarts over de resultaten.

Behandeling
De behandeling wordt afgestemd op de probleemgebieden die uit de screening zijn gekomen. Ook kan het gebeuren dat ik adviseer om een collega ergotherapie mee te laten kijken.
Een paar voorbeelden van behandeling:

  • trainen van uw evenwicht of spierkracht;
  • veilig fietsen aanleren, ook al bent u soms duizelig;
  • hulp bij het aanvragen van een badkameraanpassing, zodat u weer zelfstandig kunt douchen.
  • leren gebruiken van een hulpmiddel bijv. een rollator of stok.

Vergoeding
Als u verzekerd bent voor therapie wordt de behandeling vergoedt door de zorgverzekeraar.

Zie tarieven

Meer informatie over ValNet kunt u krijgen op www.ValNet.info