De praktijk oefentherapie Vos heeft met alle zorgverzekeraars een contract.
De rekening wordt rechtstreeks naar de verzekeraar gestuurd.
Elk aanvullend pakket heeft zijn eigen maximale vergoeding per jaar. Houdt u er rekening mee dat oefentherapie en fysiotherapie uit het zelfde beweegpakket komen. Het is verstandig om u voor de behandeling bij de verzekeraar op de hoogte te stellen hoe u verzekert bent voor therapie. Dit om verrassingen te voorkomen.
U heeft geen verwijzing meer nodig van de huisarts of specialist. Dit geldt niet voor thuisbehandelingen en chronische oefentherapie.
Oefentherapie bij kinderen ( onder de 18 jaar) valt altijd onder de basisverzekering, tot maximaal 18 behandelingen. Hierbij is de eigen bijdrage van het eigen risico niet van toepassing.

Als een behandeling niet (meer) door de verzekeraar wordt vergoed,
worden de volgende tarieven:

• Behandelingen oefentherapie in de praktijk € 27,50
• Behandelingen oefentherapie ten huize van de patiënt € 38,00
• Screening DTO (Directe toegankelijkheid oefentherapie) € 14,00
• Intake en onderzoek na screening € 30,00

Vergoedingen zorgverzekeraars
Oefentherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Daarom is het aan te raden een passende aanvullende verzekering af te sluiten, waarin voldoende behandelingen oefentherapie zijn opgenomen. Is uw huidige polis ontoereikend dan kunt u ieder jaar voor 1 januari uw huidige zorgverzekering opzeggen en heeft u tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering aan te vragen.

Vergoeding vanuit de basisverzekering
Oefentherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding vanuit de basisverzekering hangt af van uw leeftijd en de vraag of u een aandoening hebt die op de lijst ‘chronische aandoeningen’ staat.
Bent u jonger dan 18 jaar? Dan worden de eerste 9 behandelingen voor oefentherapie vergoed. Mocht u daarna voor deze indicatie nog behandelingen nodig hebben, dan worden maximaal de volgende 9 behandelingen ook vergoed. Heeft u een chronische aandoening (check hiervoor de lijst ‘chronische aandoeningen’), dan wordt de behandeling van deze aandoening volledig vergoed.
Bent u 18 jaar of ouder? Dan wordt oefentherapie alleen vergoed vanuit de basisverzekering als u een aandoening heeft die op de lijst ‘chronische aandoeningen’ voorkomt. Staat uw aandoening op deze lijst, dan zult u de eerste 20 behandelingen zelf moeten betalen of worden deze behandelingen vanuit uw aanvullende verzekering vergoed (mits u deze heeft, natuurlijk). De behandelingen die u daarna nodig heeft (vanaf de 21e behandeling!), worden vanuit de basisverzekering vergoed. U moet echter wel jaarlijks eerst uw eigen risico betalen (als u deze nog niet heeft betaald voor andere zorg).
Overigens bestaat er voor sommige chronische aandoeningen een maximum behandeltermijn. Dit staat op de chronische lijst van de betreffende zorgverzekeraar.
Zonder verwijzing naar de oefentherapeut
Sinds 2008 kunt u rechtstreeks naar de oefentherapeut Cesar zonder verwijzing van uw arts. Directe Toegang Oefentherapie (DTO) maakt oefentherapie voor iedereen rechtstreeks bereikbaar. Het geeft u als patiënt de vrijheid om zelf, op eigen initiatief en zonder tussenkomst van arts, een oefentherapeut in te schakelen. Dit geldt ook wanneer u door uw fysiotherapeut, logopedist, psycholoog, verloskundige, chiropractor of andere hulpverlener bent verwezen naar oefentherapie.

Screening
Wanneer u zich aanmeldt zonder verwijzing van de huisarts zal eerst een screening plaatsvinden. Deze screening moet aan het licht brengen of u met uw klacht/hulpvraag bij de oefentherapeut inderdaad aan het juiste adres bent. Wanneer uw klacht/hulpvraag niet geïndiceerd is voor oefentherapie, zal de oefentherapeut u adviseren alsnog naar uw huisarts te gaan. In principe geldt de directe toegankelijkheid voor iedereen in Nederland. Voorwaarden zijn er niet aan verbonden, dus het maakt in principe niet uit wat de zorgvraag is of wat de klachten zijn. Bekijk uw polisvoorwaarden voor de vergoeding van oefentherapie door uw verzekeraar